1. Загальні положення

Чинна політика обробки персональних даних встановлена ​​відповідно до вимог Закону України № 2297-VI від 1 червня 2010 року «Про захист персональних даних» та встановлює порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що використовуються сайтом sex-flame.com.ua (далі – оператор).

1.1 Оператор заявляє, що метою та умовами його діяльності є дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці персональних даних, у тому числі захист приватного життя, особистої та сімейної таємниці.

1.2 На всю доступну Оператору інформацію про відвідувачів веб-сайту sex-flame.com.ua поширюється чинна політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – «Політика»).

 

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1 Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних з використанням обчислювальної техніки;

2.2 Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних);

2.3. Веб-сайт - це зібрані графічні та інформаційні матеріали, а також комп’ютерні програми та програми баз даних для забезпечення їх зручності використання в Інтернеті за адресою https://sex-flame.com.ua;

2.4.Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, наявних у базі даних та що забезпечують їх обробку за допомогою інформаційних технологій і технічних засобів;

2.5.Знеособлення персональних даних - дії, які унеможливлюють без використання додаткової інформації визначення належності персональних даних конкретного користувача чи інших суб'єктів персональних даних;

2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з персональними даними з використанням або без використання автоматизованих засобів, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передача (розповсюдження, надання, доступ), деперсоналізація, блокування, видалення, знищення персональних даних;

2.7. Оператор - державний орган, орган місцевого самоврядування, юридична або фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими організовує та (або) здійснює обробку персональних даних і визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, дані, що підлягають обробці, використання персональних даних, дії (операції), що виконується з даними;

2.8 Персональні дані - будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано стосується конкретного сайту Користувача https://sex-flame.com.ua;

2.9 Користувач - будь-який відвідувач сайту https://sex-flame.com.ua;

2.10.Надання персональних даних - дія розкриття персональних даних конкретній особі чи групі осіб;

2.11.Поширення персональних даних - будь-яка дія, спрямована на розкриття персональних даних необмеженому колу осіб (передача персональних даних) або ознайомлення персональних даних необмеженого кола осіб, у тому числі публікація персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформації та телекомунікаційних мереж або будь-яким іншим способом для надання доступу до персональних даних;

2.12 Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних іноземним органам, іноземним фізичним особам або іноземним юридичним особам в іноземній країні;

2.13.Видалення персональних даних - будь-які дії, які призводять до безповоротного знищення персональних даних та неможливості подальшого відновлення змісту персональних даних та (або) фізичного носія персональних даних в інформаційній системі.

 

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

3.1. Прізвище ім'я по батькові;

3.2. Електронна адреса;

3.3. Номери телефонів;

3.4. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).

3.5. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

 

4. Цілі обробки персональних даних

4.1 Метою обробки персональних даних Користувача є уточнення деталей замовлення.

4.2 Оператор також має право надсилати користувачам повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різноманітні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши лист оператору на електронну адресу info.sexflame@gmail.com з позначкою «Відхилити сповіщення про нові товари та послуги та спеціальні пропозиції».

4.3 Неперсоналізовані дані користувачів, зібрані за допомогою служб інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії користувачів на веб-сайті та для покращення якості веб-сайту та його змісту.

 

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та (або) відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://sex-flame.com.ua. Заповнюючи відповідні форми і (або) відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

 

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1. Оператор вживає всіх можливих заходів для забезпечення безпеки персональних даних та виключення доступу до персональних даних неуповноважених осіб

6.2. Персональні дані Користувача не будуть передані третім особам ні за яких обставин, окрім як у зв'язку з виконанням чинного законодавства.

6.3. У разі виявлення помилок у персональних даних користувач може самостійно актуалізувати свої персональні дані через особистий кабінет.

6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора info.sex-flame.com.ua@gmail.com з поміткою "Відкликання згоди на обробку персональних даних".

 

7. Транскордонна передача персональних даних

7.1. До початку здійснення транскордонної передачі персональних даних Оператор повинен переконатися в тому, що права суб'єкта персональних даних надійно захищені іноземною територією, на яку планується здійснювати передачу персональних даних

7.2. Транскордонна передача персональних даних на іноземній території, яка не відповідає вищезазначеним вимогам, може здійснюватися лише за наявності письмової згоди суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу персональних даних та (або) укладення договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

 

8. Прикінцеві положення

8.1. Користувачі можуть отримати роз'яснення з питань, що стосуються обробки їх персональних даних, звернувшись до Оператора за адресою електронної пошти info.sexflame@gmail.com.

8.2. Цей документ відображає зміни в політиці обробки персональних даних оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою редакцією.

8.3. Чинна редакція цієї Політики знаходиться у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою https://sex-flame.com.ua/polityka-konfidentsiinosti.